Zmiana właściciela aktywów Grupy EDF w Polsce

Wraz z dniem 13 listopada 2017 r. nastąpiła zmiana właściciela aktywów Grupy EDF w Polsce. Aktualnym właścicielem tych aktywów jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Finalizacja transakcji wiąże się ze zmianą nazwy fundacji z Fundacja EDF Polska na Fundacja PGE Energia Ciepła. Powyższa zmiana nazwy fundacji dokona się w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. Do dnia rejestracji, Fundacja EDF Polska będzie funkcjonować pod dotychczasową nazwą.


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl