Ogólnopolski Konkurs Sztuki im. Vincenta van Gogha

Konkurs plastyczny, który ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszyscy bez względu na wykształcenie i dorobek twórczy, tym sposobem znosi się sztuczny podział na sztukę profesjonalną i amatorską.

Galeria