Tablice Pamięci | Fundacja PGE Energia Ciepła

Tablice Pamięci

Fundacja PGE Energia Ciepła pomysłodawcą i fundatorem ogólnopolskiego projektu „Tablice Pamięci”

Pod patronatem i z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Fundacja PGE Energia Ciepła we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zainaugurowała projekt „Tablice Pamięci”. Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji na temat faktów historycznych poprzez umieszczenie tablic w języku polskim i angielskim w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową.

Projekt „Tablice Pamięci” związany jest z przypadającą w przyszłym roku 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Jest to trójstronna inicjatywa społeczna i edukacyjna, spełniającą trzy podstawowe cele:

  • wyeksponowanie i oddanie należnej czci miejscom pamięci – tablicom i pomnikom – opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej,
  •  dotarcie z informacją na temat faktów historycznych do zagranicznych turystów,
  •  popularyzacja i zwiększenie rozpoznawalności miejsc pamięci.

Cele te będą realizowane poprzez umieszczenie w miejscach pamięci tablic w języku polskim i angielskim opisujących historyczne znaczenie upamiętnionego wydarzenia.

 – Płaskorzeźbiona, kuta w piaskowcu tablica, której głównym motywem jest maltański krzyż, jest do dziś dla wszystkich mieszkańców Warszawy symbolem męczeńskiej śmierci, przede wszystkim cywilnych ofiar. Pielęgnowanie pamięci jest naszym niepodważalnym patriotycznym obowiązkiem. Dbając o prawdę historyczną głoszoną w miejscach kaźni naszych rodaków, odnawiając miejsca pamięci im poświęcone, uzupełniając je, ten obowiązek wypełniamy – powiedział prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Minister podkreślił, że spośród ok. 450 upamiętnień w tej formie, umieszczonych najczęściej tam, gdzie Niemcy dokonywali zbiorowych egzekucji warszawiaków, do dziś przetrwało zaledwie ok. 160. To pokazuje skalę zacierania się pamięci o tych tragicznych dla Warszawy wydarzeniach.

Projekt „Tablice Pamięci” będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie tablice zostaną zamontowane na blisko 160 warszawskich pomnikach autorstwa Karola Tchorka z 1949 r. W drugim etapie tablice trafią do miejsc pamięci w innych miastach Polski, w których PGE Energia Ciepła, właściciel Fundacji, posiada swoje oddziały i spółki zależne (m.in. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie, Rybniku). Projektowi towarzyszyć będą debaty, konferencje, publikacje, a także inicjatywy w przestrzeni miejskiej i w mediach społecznościowych.

– PGE Energia Ciepła, należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, oprócz  podstawowej działalności biznesowej działa też w obszarze społecznym. Pamięć i tożsamość narodowa są dobrem, o które chcemy się troszczyć, dlatego w ramach działalności Fundacji PGE Energia Ciepła finansujemy projekt „Tablice Pamięci”, który utrwala i popularyzuje narodową pamięć historyczną –  powiedział podczas odsłonięcia pierwszej tablicy Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Żołnierze września, żołnierze Armii Krajowej i mieszkańcy Warszawy ginęli na ulicach  „za wolność ojczyzny” uświęcając swoją krwią miejsca rozsiane po całej stolicy. Pokazali nam co znaczy determinacja, odwaga, co znaczy dążenie do wolności i niepodległości. Zbliżająca się 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej obliguje nas do tego, aby przypomnieć o miejscach pamięci i w godny sposób je wyeksponować. Rozpoczynamy od Warszawy, gdzie ze względu na dramatyczną historię miasta, tych miejsc jest bardzo dużo. Chcemy w ten sposób nie tylko oddać cześć poległym, ale także zachować o nich pamięć dla przyszłych pokoleń – dodał  Wojciech Dąbrowski.

Upamiętnienie męczeństwa naszych rodaków traktujemy nie tylko jako służbowy obowiązek, ale również powinność moralną. Nasi rodacy polegli i zamordowani podczas II Wojny Światowej zasługują na pamięć. Niech te nowe tablice będą żywą lekcją historii dla kolejnych pokoleń Polaków i gości zza granicy, którzy dzięki takim materialnym śladom będą pamiętać o trudnych losach swoich rówieśników i będą przekazywać tę wiedzę potomnym   powiedział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wszyscy obserwujemy, że zarówno Warszawa, jak i cała Polska, są coraz liczniej odwiedzane przez turystów z Europy i całego świata. Dodanie nowych tablic, na których będzie zamieszczona inskrypcja w języku angielskim, przybliży odwiedzającym nasz kraj, trudną i bolesną, ale zwycięską historię Polski  – dodał  dr Jarosław Szarek.

  

Zobacz film pt: Projekt „Tablice Pamięci”

Zobacz film pt: Projekt „Tablice Pamięci” – Warszawskie pomniki wg. projektu Karola Tchorka

Patronat medialny nad projektem „Tablice Pamięci” objęło Polskie Radio.

 

Kontakt dla mediów:
Maria Niewierko
Rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła
tel. 781 900 401
maria.niewierko@gkpge.pl  Fundacja Elektrowni Rybnik

  NIP: 642 322 69 73
  REGON: 387610945
  KRS: 000871675

  Sekretariat

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  sekretariat@fundacjarybnik.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek–piątek od 8:00 do 16:00

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl