Spotkanie organizacyjne zespołów instruktorki Renaty Stęchły

Spotkanie organizacyjne zespołów instruktorki Renaty Stęchły (SMYK, MINI SMYK, PROMYK, PROMYK2, PROMYCZKI, grupa Open – nowo przyjęte dzieci) odbędzie się 1 października o godz. 11:00 w sali kameralnej. Uwaga obecność obowiązkowa. Nieobecność na spotkaniu oznacza rezygnację z zajęć, mimo zapisów w czerwcu. Na to miejsce zostaną zapisane osoby z grupy OPEN.

Na spotkaniu poruszone zostaną tematy:

  • przynależność do grup, ewentualne przeszeregowania w zespołach
  • sprawy organizacyjne: rozdanie umów, harmonogramu oraz inne informacje związane z przebiegiem całego roku tanecznego

Na spotkaniu organizacyjnym możliwa zmiana terminu w zespole Promyk 2.


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Fitness Club

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29