Oferta pracy: Specjalista ds. Projektów

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem ogólnopolskich projektów oraz bieżące zarządzanie projektem.
 • Rzetelne sporządzanie dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie działań promocyjnych oraz współpraca z innymi firmami i instytucjami w ramach realizowanych projektów.
 • Współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Office (Word, Excel).
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Jasny system premiowy.
 • Świadczenia dodatkowe z ZFŚS.
 • Możliwość uzyskania ciekawego doświadczenia zawodowego.
Jeśli jesteś osobą spełniającą wyżej wymienione wymagania oraz zainteresowaną naszą ofertą
prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz listu motywacyjnego)
w zamkniętej kopercie (opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. projektów) do 17 grudnia 2018 r. 
do sekretariatu Fundacji lub pocztą na adres: 
Fundacja PGE Energia Ciepła ul. Podmiejska 44-207 Rybnik.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Aplikacje osób niepełnosprawnych są mile widziane.  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl