Oferta pracy: Ratownik wodny | Fundacja PGE Energia Ciepła

Oferta pracy: Ratownik wodny

Miejsce pracy: Rybnik, Kryta pływalnia Fundacji PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska 47

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku
 • Stały nadzór nad osobami korzystającymi z basenu
 • Reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej
 • Obsługę urządzeń i sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni
 • Reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia obowiązującego regulaminu pływalni.

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego
 • Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
 • Potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie
 • Możliwość uzyskania wymaganych uprawnień
 • Możliwość korzystania z usług oferowanych przez Fundację na preferencyjnych warunkach zgodnie z wewnętrznymi przepisami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@fundacjarybnik.pl 
lub kontakt telefoniczny pod numerem 601 493 859

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl