Oferta pracy: Obsługa techniczna/ratownik | Fundacja PGE Energia Ciepła

Oferta pracy: Obsługa techniczna/ratownik

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stały nadzór nad kąpiącymi się, reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej
 • Kontrola stanu , obsługa  urządzeń i sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób   korzystających z pływalni
 • Reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia obowiązującego regulaminu Krytej Pływalni
 • Uczestniczenie w innych pracach związanych z eksploatacją pływalni
 • Obsługa, konserwacja urządzeń znajdujących się na obiektach i terenach Fundacji PGE Energia Ciepła zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Usuwanie awarii i usterek.
 • Prace porządkowe.
 • Prace przy organizacji i obsłudze imprez cyklicznych oraz dodatkowych organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła
 • Przestrzeganie właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz przeciwpożarowego Fundacji PGE Energia Ciepła.
 • Przestrzeganie właściwej gospodarki energią elektryczną, dostarczanym ciepłem, wodą oraz ich zużyciem zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków i urządzeń na terenie Fundacji PGE Energia Ciepła.
 • Wykonywanie zaleceń PIP, SANEPID, Straży Pożarnej, Policji, UDT oraz innych instytucji odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa, porządku, zabezpieczenia mienia oraz właściwego stanu technicznego obiektów, maszyn i urządzeń.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Jasny system premiowy
 • Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość zyskania doświadczenia zawodowego
 • Możliwość korzystania z usług oferowanych przez Fundację na preferencyjnych warunkach zgodnie z wewnętrznymi przepisami.

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
 • potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Mile widziane:

 • staż pracy na stanowisku ratownika.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@fundacjarybnik.pl


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl