Oferta pracy: Obsługa techniczna obiektów

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Obsługa, konserwacja urządzeń znajdujących się na obiektach i terenach Fundacji PGE Energia Ciepła zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Usuwanie awarii i usterek.
 • Prace porządkowe.
 • Przestrzeganie właściwej gospodarki energią elektryczną, dostarczanym ciepłem, wodą oraz ich zużyciem zgodnie z przeznaczeniem.
 • Prace przy organizacji i obsłudze imprez cyklicznych oraz dodatkowych organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła.
 • Przestrzeganie właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz przeciwpożarowego Fundacji PGE Energia Ciepła.
 • Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków i urządzeń na terenie Fundacji PGE Energia Ciepła.
 • Wykonywanie zaleceń PIP, SANEPID, Straży Pożarnej, Policji, UDT oraz innych instytucji odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa, porządku, zabezpieczenia mienia oraz właściwego stanu technicznego obiektów, maszyn i urządzeń.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Jasny system premiowy
 • Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość zyskania doświadczenia zawodowego.
 • Możliwość korzystania z usług oferowanych przez Fundację na preferencyjnych warunkach zgodnie z wewnętrznymi przepisami.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe/techniczne w specjalności sanitarnej lub elektrycznej
 • Mile widziane zaświadczenia kwalifikacyjne G1 lub G2 do obsługi, konserwacji, remontu i montażu instalacji i urządzeń energetycznych do 1 kV, sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • Prawo jazdy kat.B.

Dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 25 października 2018 r. 
na adres: sekretariat@fundacjarybnik.pl

  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl