Oferta pracy: Księgowy

Miejsce pracy: Rybnik, Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Wystawianie oraz księgowanie faktur, prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • Weryfikacja i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • Wystawianie faktur imiennych dla osób fizycznych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych
 • Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych
 • Prowadzenie ewidencji pobranych zaliczek na zakup towarów i materiałów z podziałem na zaliczkobiorców
 • Comiesięczne opracowanie poleceń księgowania
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów na podstawie opracowanego planu kont
 • Sporządzanie comiesięcznego planu budżetowego
 • Sporządzanie deklaracji VAT w oparciu o rejestry VAT
 • Przygotowanie i składanie deklaracji PFRON
 • Przeprowadzanie bilansu otwarcia i zamknięcia roku
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
 • Rejestracja umów

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, PFRON, ubezpieczeń osobowych (PPE), ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, podróży krajowych i zagranicznych, używania pojazdów do celów służbowych, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych.
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Office (Word, Excel) oraz systemu księgowego FK.
 • Bardzo dobra organizacja pracy,samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Jasny system premiowy.
 • Świadczenia dodatkowe (dofinansowanie do wakacji, premie świąteczne).
 • Możliwość uzyskania ciekawego doświadczenia zawodowego.
Jeśli jesteś osobą spełniającą wyżej wymienione wymagania oraz zainteresowaną naszą ofertą 
prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz listu motywacyjnego) w zamkniętej kopercie
(opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: księgowy) 
do 18 stycznia 2019 r. do sekretariatu Fundacji lub pocztą na adres: 
Fundacja PGE Energia Ciepła ul. Podmiejska 44-207 Rybnik. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Aplikacje osób niepełnosprawnych są mile widziane.  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl