Oferta pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY | Fundacja PGE Energia Ciepła

Oferta pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Fundacja PGE Energia Ciepła, Rybnik, ul. Podmiejska 43

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń podatkowych
 • Nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości, kadr i płac
 • Kontrolę dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • Sporządzanie planu gospodarczo-finansowego oraz wykonywanie sprawozdań z wykonania planu
 • Tworzenie, wdrażanie, aktualizowanie oraz optymalizowanie procedur związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obszaru księgowego
 • Ścisłą współpracę z Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji budżetów oraz wszystkich bieżących aktywności
 • Kontakt i współpracę z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS etc.)
 • Prowadzenie i kontrolę ewidencji środków trwałych

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane z obszaru rachunkowości, finansów, podatków lub pokrewne).
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług.
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Office (Word, Excel) oraz systemu księgowego FK.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań, raportów finansowych oraz deklaracji podatkowych.
 • Ugruntowana praktyczna wiedza dotycząca standardów rachunkowości.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Jasny system premiowy.
 • Świadczenia dodatkowe (dofinansowanie wakacji, premie świąteczne).
 • Możliwość szybkiego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń.

Jeśli jesteś osobą spełniającą wyżej wymienione wymagania oraz zainteresowaną naszą ofertą prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) w  zamkniętej  kopercie (opatrzonej imieniem i  nazwiskiem  oraz  dopiskiem: Dotyczy  naboru  na  stanowisko: główny księgowy) do 27 września 2019 do sekretariatu Fundacji lub pocztą na adres: Fundacja PGE Energia Ciepła ul. Podmiejska 43 44-207 Rybnik. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl