Nowa oferta!

Saunarium
Fundacji PGE Energia Ciepła

Regulamin strefy saunarium

 1. Strefa sauny jest integralną częścią budynku Krytej Pływalni Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku przy ul. Podmiejskiej i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni i niniejszego regulaminu.
 2. Strefa sauny to miejsce wypoczynku, ciszy i spokoju. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania, które nie jest uciążliwe dla pozostałych saunowiczów. Wyjątek mogą stanowić rytuały saunowe, w czasie których wyraźnie Saunamistrz wprowadzi inną konwencję zachowania.
 3. Strefa sauny to miejsce nagości. Nie należy jednak zachowywać się w sposób mogący wywołać u innych uczestników skrępowanie czy zażenowanie.
 4. W strefie sauny znajduje się sauna fińska (sucha), łaźnia parowa, jacuzzi, basenik z zimną wodą, kubeł z zimną wodą, kostkarka do lodu oraz strefa wypoczynku.
 5. Strefa sauny jest otwarta codziennie w godz. od 9:00 do 22:00.
 6. Przed wejściem do pomieszczeń strefy sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 7. Pobyt w strefie sauny jest rozliczany zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. Opłata jest pobierana z góry. Korzystanie z pozostałych usług, w tym w „strefie basenu i groty solnej” jest naliczana przy wyjściu ze strefy, w kasie.
 8. W strefie sauny, obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. Z saun może korzystać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 10. Każdy klient przed wejściem do strefy sauny musi skorzystać z szatni znajdującej się w strefie basenu .
 11. Za rzeczy wartościowe i pozostawione w nieprawidłowo zamkniętych szafkach, Fundacja PGE Energia Ciepła nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Pracownicy Fundacji PGE Energia Ciepła mogą chwilowo ograniczyć wstęp do strefy sauny np. w związku z przekroczeniem maksymalnej liczby osób korzystających.
 13. W strefie sauny obowiązują klapki.
 14. Przy wejściu do strefy saun, nieodpłatnie udostępniane jest prześcieradło. Istnieje również możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroka i ręcznika na czas pobytu w strefie saun (opłata naliczana w kasie).
 15. Opłata za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego szlafroka wynosi 200 zł, za ręcznik 50 zł.
 16. Kosmetyków przeznaczonych do korzystania w saunie np. sól peelingowa, maseczki do ciała i włosów, można używać wyłącznie w łaźni parowej. Można korzystać jedynie z kosmetyków zakupionych w Fundacji PGE Energia Ciepła.
 17. Przed wejściem do sauny, koniecznie bierzemy prysznic. Wskazane jest wytarcie ciała do sucha.
 18. Do sauny wchodzimy bez klapek, które zostawiamy przed wejściem, w sposób umożliwiający innym komfortowe i bezpieczne korzystanie ze strefy saun.
 19. Do pomieszczeń saun, wchodzimy bez strojów kąpielowych z uwagi na możliwość poparzenia ciała bądź uszkodzenia stroju, a przede wszystkim z uwagi na zasady właściwego nagrzewania ciała oraz higienę osobistą.
 20. W saunie suchej siedzimy lub leżymy całym ciałem na ręczniku, tak aby żadna naga część ciała nie dotykała desek sauny (również stopy).
 21. Z łaźni parowej korzystamy bez ręczników oraz innego odzienia. Siedzisko należy opłukać przed i po skorzystaniu z niego.
 22. Po wyjściu z sauny zalecany jest letni, a następnie zimny prysznic, począwszy od stóp w kierunku serca i dopiero po prysznicu, schłodzenie się w baseniku z zimną wodą, wytarcie ciała i wypoczynek w strefie wypoczynku co najmniej tyle czasu ile spędziliśmy w saunie.
 23. Z baseniku z zimną wodą, korzystamy po prysznicu i bez odzienia.
 24. Przed wejściem do jacuzzi, korzystamy z prysznica.
 25. Strefa wypoczynku wyposażona jest w leżaki oraz miejsca siedzące, z których korzystamy wyłącznie po osuszeniu ciała i po uprzednim przykryciu suchym ręcznikiem.
 26. Nie zajmujemy leżaków, ani miejsc w saunie poprzez zostawianie rozłożonych ręczników, jeśli opuszczamy to miejsce na dłuższą chwilę.
 27. Dbając o najwyższy standard i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, codziennie o wyznaczonych – pełnych godzinach, prowadzone są rytuały saunowe przez doświadczonych Saunamistrzów. Rytuały trwają od kilku do kilkunastu minut. Pięć minut przed każdym seansem, wietrzona jest sauna, celem natlenienia i przygotowania jej do rytuału saunowego.
 28. W trakcie rytuałów saunowych nie wchodzimy do sauny. Należy zaczekać na zakończenie ceremonii z Saunamistrzem.
 29. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub, których dolegliwości nie są przeciwwskazaniem do korzystania z seansów saunowych, najlepiej po konsultacji z lekarzem przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 30. Klienci korzystają z saun na własną odpowiedzialność, dlatego nie zaleca się wchodzenia do saun w biżuterii lub innych metalowych ozdobach ciała.
 31. Klient na własną odpowiedzialność nosi w saunie okulary i szkła kontaktowe.
 32. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie zasłabnięcia lub wypadku.
 33. W miejscach niezwiązanych bezpośrednio z sauną np. korytarz lub „strefa basenu i groty solnej” należy poruszać się z okrytymi miejscami intymnymi.
 34. Na teren pływalni, w tym do strefy saun zabrania się wnoszenia alkoholu.
 35. Korzystanie z aparatów fotograficznych, kamer oraz telefonów komórkowych w strefie sauny jest niedozwolone.
 36. Osoby, które niszczą lub uszkadzają wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 37. Wszelka działalność zarobkowa w strefie sauny jest zabroniona.
 38. Organizowanie wszelkich imprez grupowych może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownictwa, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 39. Rzeczy znalezione w strefie sauny lub na terenie całego obiektu należy przekazać personelowi.
 40. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych, nie stosujące się do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i regulaminu ogólnego Pływalni Krytej oraz zaleceń pracowników Fundacji mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 41. Niektóre punkty regulaminu mogą nie mieć zastosowania w przypadku szczególnych wydarzeń.
 42. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
 43. Fundacja PGE Energia Ciepła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Poznaj naszą ofertę: