Saunarium Fundacji PGE Energia Ciepła

Regulamin Strefy Saun

 1. Strefa Saun jest integralną częścią budynku Krytej Pływalni Rybnickiej Strefy Aktywności należącej do Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 47 i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni i niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczeń Strefy Saun należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wejście na Strefę Saun, równoznaczne jest z jego akceptacją.
 4. Pobyt w Strefie Saun jest rozliczany zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. Opłata za korzystanie z pozostałych usług takich jak basen oraz grota solna, naliczana jest przy wyjściu w kasie basenu.
 5. Każdy klient przed wejściem do Strefy Saun musi skorzystać z szatni znajdującej się w Strefie Basenu.
 6. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub, których dolegliwości nie są przeciwwskazaniem do korzystania z nich, najlepiej po konsultacji z lekarzem przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 7. Klienci korzystają z saun na własną odpowiedzialność, dlatego nie zaleca się wchodzenia do saun w biżuterii lub innych metalowych ozdobach ciała. Obsługa saunarium nie prowadzi depozytu.
 8. Z saun może korzystać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 9. Do Strefy Sauny nie można wnosić telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń multimedialnych.
 10. Strefa Saun to miejsce wypoczynku, ciszy i spokoju. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania, które nie jest uciążliwe dla pozostałych saunowiczów.
 11. W Strefie Saun obowiązkowo chodzi się w klapkach.
 12. Przed wejściem do sauny, koniecznie bierzemy prysznic z użyciem środków myjących. Wskazane jest wytarcie ciała do sucha.
 13. Do pomieszczenia sauny wchodzimy bez klapek, które zostawiamy przed wejściem, w sposób umożliwiający innym komfortowe i bezpieczne korzystanie ze Strefy Saun.
 14. Sauny są strefą beztekstylną i wejście do saun dozwolone jest jedynie w ręczniku bądź prześcieradle wykonanym ze 100% bawełny, które nie pozostawia odbarwień na deskach w saunie.
 15. Z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych gości, w saunie suchej oraz biosaunie, zabrania się polewania kamieni wodą oraz schładzania ich lodem, a w szczególności stosowania własnych substancji zapachowych (np. olejki, koncentraty, substancje inhalacyjne itp.). Tylko Saunamistrz uprawniony jest do tego typu działań, ze względu na posiadaną wiedzę oraz praktykę w tej dziedzinie.
 16. Ceremonie saunowe, mogą odbywać się codziennie o wyznaczonych godzinach i prowadzone będą przez doświadczonych Saunamistrzów. Ceremonie trwają od kilku do kilkunastu minut. Kilka minut przed seansem, sauna jest wietrzona, celem natlenienia i przygotowania jej do ceremonii saunowej. Na czas wietrzenia sauny, opuszczamy jej pomieszczenie.
 17. W trakcie trwania ceremonii saunowej nie wchodzimy do sauny. Należy zaczekać na zakończenie ceremonii z Saunamistrzem.
 18. Z łaźni parowej korzystamy bez ręcznika. Siedzisko należy opłukać przed i po skorzystaniu z niego.
 19. Po wyjściu z sauny należy wziąć prysznic.
 20. Z baseniku z zimną wodą, korzystamy zawsze po prysznicu i bez odzienia. W baseniku z zimną wodą nie wolno używać żadnych środków kosmetycznych.
 21. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wskakiwania do jacuzzi oraz baseniku z zimną wodą.
 22. Przed wejściem i po kąpieli w jacuzzi, korzystamy z prysznica.
 23. Od godziny 17.00 (rozpoczęcie ceremonii z saunamistrzem), jacuzzi zostaje włączone do strefy nagości, wobec czego - korzystamy z niego bez strojów kąpielowych.
 24. Kosmetyków przeznaczonych do korzystania w saunie np. wszelkiego rodzaju peelingi, maseczki do włosów, można używać wyłącznie w łaźni parowej. Można korzystać jedynie z kosmetyków zakupionych w Rybnickiej Strefie Aktywności. Klienci mogą korzystać z własnych kosmetyków pod prysznicem w strefie basenowej (mycie ciała, włosów, peeling itp.)
 25. Strefa wypoczynku wyposażona jest w leżaki oraz miejsca siedzące, z których korzystamy wyłącznie po osuszeniu ciała i po uprzednim przykryciu siedziska suchym ręcznikiem. Nie zajmujemy siedziska poprzez rozłożenie ręcznika, jeśli opuszczamy je na dłuższą chwilę.
 26. Nie zajmujemy miejsc w saunie, poprzez zostawianie rozłożonych ręczników. Wychodząc z sauny, zabieramy ze sobą swoje rzeczy.
 27. W miejscach niezwiązanych bezpośrednio z sauną np. korytarz lub „strefa basenu i groty solnej” należy poruszać się z okrytymi miejscami intymnymi.
 28. W kasie basenu oraz w Strefie Saun, istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroka, ręcznika czy prześcieradła, na czas pobytu w Strefie Saun (opłata naliczana w kasie). Wypożyczone rzeczy należy zostawić w kasie basenu przed rozliczeniem zegarka.
 29. Opłata za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego szlafroka wynosi 200 zł, za ręcznik 50 zł, za prześcieradło 30 zł.
 30. W Strefie Saun, obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu (w tym e-papierosów). Osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem alkoholu, nie będą wpuszczane do Strefy Saun.
 31. Nie zalecane jest wchodzenie do sauny w szkłach kontaktowych oraz okularach. Klient na własną odpowiedzialność nosi w saunie okulary i szkła kontaktowe.
 32. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie zasłabnięcia lub wypadku. Nie wolno używać przycisków bez powodu.
 33. Na terenie Saunarium zabronione są wszelkiego rodzaju nieobyczajne zachowania bądź zachowania uznane społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe bądź wywołujące u innych osób uczucie skrępowania czy zażenowania. Wszelkie tego rodzaju zachowania innych użytkowników należy natychmiast zgłaszać personelowi Saunarium.
 34. Z wszystkich urządzeń i wyposażenia Saunarium należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się w szczególności regulacji lub manipulowania przy urządzeniach elektrycznych lub grzewczych lub ingerencji w jakiekolwiek systemy czy instalacje zlokalizowane na terenie Saunarium.
 35. Osoby, które niszczą lub uszkadzają wyposażenie obiektu, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 36. Wszelka działalność zarobkowa w Strefie Sauny jest zabroniona.
 37. Pracownicy Fundacji PGE Energia Ciepła mogą chwilowo ograniczyć lub wyłączyć wstęp do Strefy Sauny, bądź jej części np. w związku z przekroczeniem maksymalnej liczby osób korzystających czy organizacji imprez zamkniętych.
 38. Organizowanie wszelkich imprez grupowych może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownictwa, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 39. Za rzeczy wartościowe i pozostawione w nieprawidłowo zamkniętych szafkach Rybnickiej Strefy Aktywności, Fundacja PGE Energia Ciepła nie ponosi odpowiedzialności.
 40. Rzeczy znalezione w Strefie Sauny lub na terenie całego obiektu, należy przekazać personelowi.
 41. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych, nie stosujące się do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i regulaminu ogólnego Pływalni Krytej oraz zaleceń pracowników Fundacji mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 42. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
 43. Fundacja PGE Energia Ciepła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Poznaj naszą ofertę: