Zmiana właściciela aktywów Grupy EDF

Wraz z dniem 13 listopada 2017 r. nastąpiła zmiana właściciela aktywów Grupy EDF w Polsce. Aktualnym właścicielem tych aktywów jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Finalizacja transakcji wiąże się ze zmianą nazwy fundacji z Fundacja EDF Polska na Fundacja PGE Energia Ciepła. Powyższa zmiana nazwy fundacji dokona się w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. Do dnia rejestracji, Fundacja EDF Polska będzie funkcjonować pod dotychczasową nazwą.