Zarząd Fundacji

Jan Makowski – Prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła
e-mail: jan.makowski@edf.pl

Stanisław Wójtowicz – Członek Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła
e-mail: stwojtowicz@gmail.com

Dorota Bernacka – główna księgowa
e-mail: dorotabernacka@fundacjarybnik.pl

Dariusz Zachewicz – dyrektor techniczny
e-mail: dariuszzachewicz@fundacjarybnik.pl

Katarzyna Dera – kierownik marketingu i reklamy
e-mail: katarzynadera@fundacjarybnik.pl

Lidia Grychtoł – kierownik rehabilitacji
e-mail: rehabilitacja@fundacjarybnik.pl