Nasza misja

Misją Fundacji PGE Energia Ciepła jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych, społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Fundacja PGE Energia Ciepła uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi, wspiera rozwój lokalny i solidaryzuje w działaniach na rzecz aktywności do życia obywatelskiego.

Działamy, pomagamy…

Nasza Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zakres działań od lat jest wielokierunkowy. Promujemy zdrowie, ale i stawiamy na całoroczną działalność edukacyjną, kulturalną i sportową.

Nade wszystko jednak w swoim działaniach duży nacisk kładziemy na wydarzenia o charakterze charytatywnym. Każde organizowane przez nas wydarzenie jest związane ze zbiórką pieniędzy dla potrzebujących. Pieniądze do puszek podczas naszych akcji zbierają wyłącznie wolontariusze Fundacji.

Prowadzimy subkonta na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. W ten sposób gromadzimy pieniądze, które sami zbieramy, czy też najbliżsi chorego. Nie pobieramy za te działania żadnej prowizji, co w obecnych czasach jest bardzo istotne i niestety rzadkie.

We wszystkich naszych działaniach dążymy do zniwelowania poczucia izolacji, jakiego doświadczają osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Poprzez nasze projekty otaczamy opieką ludzi starszych, pozbawionych możliwości rozwoju osobistego. Organizujemy zatem dla nich szereg zajęć integracyjnych.

Realizujemy też z pomocą innych stowarzyszeń, Fundacji wydarzenia dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych. Zawsze chętnie udostępniamy pływalnię i inne nasze obiekty osobom, którym korzystanie z nich przynosi ulgę w cierpieniu i daje wiele satysfakcji. Cały kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny został po części przystosowany do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu bez żadnych ograniczeń mogą w pełni korzystać z zabiegów, konsultacji i terapii.

Chcemy na co dzień poprzez pracę naszego zespołu nieść ludziom nadzieję i utwierdzić ich w przekonaniu, że jeszcze są Fundacje, które myślą o drugim człowieku, jego potrzebach i możliwościach bez względu na wiek, status czy pochodzenie.

Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę, bo wiele projektów dla Was, Drodzy Przyjaciele, jeszcze przed nami.