nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. FUNDUSZY I DOTACJI

Zarząd Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. FUNDUSZY I DOTACJI

Miejsce pracy: Rybnik, Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy i dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz doradztwo i prowadzenie analiz pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania, jak również generowanie wniosków, przygotowywanie zapytań ofertowych
 • Koordynowanie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów (m.in. przygotowanie dokumentów księgowych, opracowanie zestawień wypłaconych umów cywilnoprawnych oraz odprowadzonych składek do ZUS, US,).
 • Prowadzenie działań promocyjnych oraz współpraca z innymi firmami i instytucjami w ramach realizowanych projektów, konkursów.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz koordynacja działań z tym związanych.
 • Realizacja działań związanych z prowadzeniem subkont dla podopiecznych Fundacji (w tym udzielanie informacji o subkontach i 1%, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie porozumień, informowanie podopiecznego o stanie rachunku, rozliczanie i refundowanie kosztów wskazanych we wniosku o założenie subkonta, zgłaszanie w Ministerstwie zbiórek oraz przygotowanie sprawozdań z ich przebiegu).

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu i rozliczaniu projektów, pozyskiwaniu funduszy, oraz w obsłudze subkont.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Office (Word, Excel) oraz systemu księgowego FK.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Jasny system premiowy.
 • Świadczenia dodatkowe (dofinansowanie do wakacji, premie świąteczne).
 • Możliwość zyskania ciekawego doświadczenia zawodowego.

 

Jeśli jesteś osobą spełniającą wyżej wymienione wymagania oraz zainteresowaną naszą ofertą prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz listu motywacyjnego) w  zamkniętej  kopercie (opatrzonej imieniem i  nazwiskiem  oraz  dopiskiem: Dotyczy  naboru  na  stanowisko: specjalista ds. funduszy i dotacji) do 17 maja 2018 do sekretariatu Fundacji lub pocztą na adres: Fundacja PGE Energia Ciepła ul. Podmiejska 44-207 Rybnik.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Aplikacje osób niepełnosprawnych są mile widziane.


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl