Konkurs filozoficzny „Święty Tomasz z Akwinu odczytany współcześnie”

Fundacja EDF Polska w Rybniku i Koło Inicjatyw Studenckich działające w przy Uniwersytecie Ekonomiczny w Katowicach na Wydziale Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku ogłasza konkurs na esej filozoficzny pt.: „Święty Tomasz z Akwinu odczytany współcześnie”.

Tematem konkursu jest życie i twórczość genialnego filozofa i teologa doby średniowiecza św. Tomasza z Akwinu. Esej winien być inspirowany postacią owego myśliciela jak też jego bogatą spuścizną naukowo – kulturową. Podjęte tematy winny oscylować wokół specyfiki jego myśli zaprezentowanej w indywidualnym systemie filozoficznym, a następnie odniesione do czasów współczesnych.

Konkurs jest skierowany do uczestników Warsztatów Filozoficznych działających przy Fundacji EDF Polska w Rybniku oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu rybnickiego.

Objętość teksu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego tekstu (wielkość strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5). Prace można dostarczyć lub przesłać do sekretariatu Fundacji EDF Polska ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik (tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29).

Termin składania tekstów – 14 maja 2017, termin ogłoszenia wyników 29 maja 2017.

Sugerowana literatura pomocnicza:

  • Wybrane pozycje z dorobku naukowego św. Tomasza z Akwinu.
  • M. D. Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Antyk, Kęty 2001.
  • G. K. Chesterton, Święty Tomasz z Akwinu, PAX, Warszawa 1974.
  • R. Maritain, Doktor Anielski czyli opowieść o św. Tomaszu z Akwinu, Esprit, Kraków 2006.
  • J. Pieper, Tomasz z Akwinu, Znak 1966.
  • S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, W drodze, Poznań 2002.
  • L. de Wohl, Światło nad Akwinem, W drodze, Poznań 1996.

  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Fitness Club

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29