Zgodnie z uchwałą 446 z dnia 20 września 2018 r. Zarząd PGE Energia Ciepła S.A. odwołał Pana Mariusza Orzełowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji PGE Energia Ciepła z siedzibą w Rybniku oraz powołał na to stanowisko Panią Katarzynę Kozłowską.

Zgodnie z uchwałą 447 z dnia 20 września 2018 r. Zarząd PGE Energia Ciepła S.A. powołał Pana Zbigniewa Kajdanowicza na Członka Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła z siedzibą w Rybniku.


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl