Matematyczne zabawy z klockami LEGO®

W trakcie zajęć wykorzystujemy zestawy LEGO® Education More to Math, które umożliwiają uczestnikom eksperymentowanie, doświadczanie i odkrywanie, że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg.

Kurs matematyczne zabawy z klockami LEGO® podzielony jest na dwa etapy:

I etap kursu – składa się z dwóch bloków tematycznych: „Zwierzęta i owady” , „Na dworze”. W trakcie zajęć uczestnicy m.in. ćwiczą wytrwałość i precyzję w rozwiązywaniu problemu matematycznego, rozwiązują zadania z treścią, doskonalą umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Mierzą, porównują i porządkują różne rzeczywiste obiekty. Dodają i odejmują w zakresie 100. Rozwijają umiejętność analizy i krytycznego myślenia.

II etap kursu – składa się z dwóch bloków tematycznych: „Sporty” i „Żywność”. Podczas zajęć uczestnicy uczą się łączenia dziesiątek w setki oraz liczenia w zakresie 1000. Kształtują umiejętność abstrakcyjnego myślenia, rozwiązywania bardziej złożonych zadań z treścią. Dowiadują się jak dzielić całość na równe części. Uczą się odpowiedniej reprezentacji danych. Drugi etap kursu to również zdobywanie kompetencji kluczowych, takich jak współpraca, kreatywność i myślenie krytyczne.

Szczegóły

  • Kurs składa się z 16 spotkań w semestrze.
  • Zajęcia: soboty, godz. 12.30
  • Jedno spotkanie trwa 60 minut.
  • Koszt zajęć: 85 zł /miesiąc.
  • Wielkość grup: do 8 dzieci.

Galeria