Zajęcia plastyczno-muzyczno-teatralne, wspierające rozwój dziecka poprzez sztukę. Na zajęciach poznajemy różnorodne formy ekspresji, które służą wspieraniu małego artysty w odkrywaniu swoich talentów, rozwijaniu ich i spełnieniu siebie, nie tylko na scenie. Służą nabywaniu narzędzi artystycznych, które wspierają dziecko w odreagowaniu stresów, kształtowaniu dobrych postaw społecznych i wyrażaniu emocji, jednocześnie uwrażliwiające na sztukę.

Warsztaty artystyczne rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną, wspaniale rozbudzają wyobraźnię sceniczną i scenograficzną, wspomagają także w rozwijaniu działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich poprzez wspólne tworzenie scenografii, lalek, czy rekwizytów. Wszystko to pod czułym okiem instruktorki zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci w Fundacji PGE Energia Ciepła Marioli Rodzik-Ziemiańskiej.

Dla kogo: dzieci 4-7 lat,

Gdzie: Fundacja PGE Energia Ciepła – sala nr 49 (sala zabaw) i sala kameralna (ze sceną).

Kiedy: poniedziałki i środy od 16:30 – 18:45.

Za ile:

  • 85,00 zł / miesiąc (2 zajęcia – 6 godzin lekcyjnych tygodniowo),
  • 42,50 zł / miesiąc (1 zajęcia – 3 godziny lekcyjne tygodniowo),
  • 25,00 zł zajęcia jednorazowe.

Zapisy: Fundacja PGE Energia Ciepła, Rybnik ul. Podmiejska.

Więcej informacji o zajęciach: tel. 503 070 813.


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl