nabór na stanowisko: GRAFIK / INFORMATYK KOMPUTEROWY

Zarząd Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko: GRAFIK / INFORMATYK KOMPUTEROWY

Miejsce pracy: Rybnik, Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad koncepcją oraz przygotowywanie wszelkich materiałów (cyfrowych lub do druku) związanych z realizowanymi projektami, np. plakaty, ulotki, dyplomy, certyfikaty, moduły reklamowe, foldery informacyjne, roll-up`y, banery, reklamy wielkoformatowe, billboardy, plansze informacyjne, spoty, animacje video prezentujące aktualne wydarzenia lub świadczone usługi.
 • Zapewnienie aktualności i spójności stron internetowych.
 • Obsługa graficzna wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła – bannery, bilety, billboardy, dyplomy, identyfikatory, moduły reklamowe, oferty dla sponsorów, regulaminy, scenografie, spoty video, zaproszenia.
 • Administracja serwerami, usługami sieciowymi – SAMBA, NGINX, MySQL, OpenVPN, siecią lokalną, bazą danych osobowych (MySQL) zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.
 • Administracja serwerami hostingowymi – administracja kontami e-mail pracowników i partnerów, administracja techniczna domenami i kontami stron internetowych prowadzonych przez Fundację.
 • Administracja i rozwój lokalnego systemu zarządzania uczestnikami kół zainteresowań (system prowadzony w technologii HTML/CSS/JS/PHP/MySQL).
 • Administracja kampaniami e-mail, przygotowywanie szablonów oraz wysyłki zgodnej z wytycznymi, raportowanie.
 • Stały nadzór nad sprzętem informatycznym Fundacji. Reagowanie na problemy z nim związane bezpośrednia pomoc lub zgłoszenie odpowiednim jednostkom.
 • Wybór i wdrażanie zamawianego sprzętu informatycznego lub oprogramowania.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie minimum średnie, informatyczne/ graficzne.
 • Posiadanie wiedzy i umiejętności dotyczącej ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji.
 • Znajomość budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, a także umiejętność tworzenia, przekształcania i przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • Znajomość aktualnych trendów w reklamie i projektowaniu.
 • Znajomość systemów Windows Server / Linux.
 • Znajomość budowy szablonów CMS WordPress oraz kodu HTML/CSS/JS/jQuery.
 • Znajomość systemów CISCO z wykorzystaniem VLAN oraz systemów Linux/OpenBSD.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Jasny system premiowy.
 • Świadczenia dodatkowe (dofinansowanie do wakacji, premie świąteczne).
 • Możliwość zyskania ciekawego doświadczenia zawodowego.

 

Jeśli jesteś osobą spełniającą wyżej wymienione wymagania oraz zainteresowaną naszą ofertą prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz listu motywacyjnego) w  zamkniętej  kopercie (opatrzonej imieniem i  nazwiskiem  oraz  dopiskiem: Dotyczy  naboru  na  stanowisko: grafik / informatyk komputerowy) do 17 maja 2018 do sekretariatu Fundacji lub pocztą na adres: Fundacja PGE Energia Ciepła ul. Podmiejska 44-207 Rybnik.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Aplikacje osób niepełnosprawnych są mile widziane.


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl