Fundacja Elektrowni Rybnik – lokalny wymiar społecznej odpowiedzialności | Fundacja PGE Energia Ciepła

Fundacja Elektrowni Rybnik – lokalny wymiar społecznej odpowiedzialności

3 marca 2021 r. rybnicka Fundacja PGE Energia Ciepła zmieniła nazwę na Fundacja Elektrowni Rybnik. Stało się to w wyniku rejestracji przez sąd procesu połączenia obu fundacji.

Fundatorem Fundacji Elektrowni Rybnik jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która od stycznia 2020 roku jest właścicielem aktywów Elektrowni Rybnik.

Fundacja Elektrowni Rybnik działa lokalnie oraz kontynuuje zadania i cele statutowe rybnickiej fundacji, która istnieje od roku 2004 i prowadzi swoją działalność w centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym, na które składają się kryte pływalnie, zakład rehabilitacji leczniczej, saunarium, grota solna, pracownie kół zainteresowań, klub fitness oraz sale widowiskowe.

Obszar lokalnego funkcjonowania Fundacji obejmuje m.in.:

  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • pomoc społeczną.

Misją Fundacji Elektrowni Rybnik jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych oraz społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi oraz wspiera rozwój lokalny.

Organy Fundacji Elektrowni Rybnik


Zarząd:

Katarzyna Dutkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik

Barbara Śmieja – Wiceprezes Zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik


Rada Fundacji:

Andrzej Kopertowski

Tadeusz Kukiełka

Mieczysław Koczy

Adam Muszala

Beata Kisiel  Fundacja Elektrowni Rybnik

  NIP: 642 322 69 73
  REGON: 387610945
  KRS: 000871675

  Sekretariat

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  sekretariat@fundacjarybnik.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek–piątek od 8:00 do 16:00

  Dział Projektów, PR, Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
  grzegorzstachowiak@fundacjarybnik.pl

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 290 291
  rehabilitacja@fundacjarybnik.pl

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29
  basen@fundacjarybnik.pl