Formularz zapisu do kół zainteresowań
Fundacji PGE Energia CiepłaJeżeli uczestnik zajęć jest niepełnoletni proszę wpisać numer rodzica lub opekuna prawnego.
Proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnik zajęć jest niepełnoletni.