Artystycznie Aktywni i Cogito Noster – zakończenie projektu

Człowiek poznaje świat nie tylko umysłem, ale także przez doświadczenia estetyczne. Widzi, słyszy, czuje, przeżywa i w ten sposób buduje sobie obraz świata i siebie samego. Aktywność artystyczna jest przejawem takiego poznania. Każde dzieło nie istnieje samo w sobie ale wymaga dopełnienia w przeżyciach odbiorcy, który uzupełnia je treścią swych doznań.

Fundacja EDF Polska od stycznia do maja 2015 była organizatorem projektu „Obudzić potencjał, przełamać izolację” adresowanego do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” i grupy Artystycznie Aktywnych 50+.

W każdy czwartek uczestnicy zajęć plastyczno-teatralnych pod kierunkiem Marii Budny-Malczewskiej i Jadwigi Demczuk-Bronowskiej spotykali się w Fundacji aby nie tylko poznawać tajniki plastyki i teatru, ale przede wszystkim aby przełamywać własne bariery, poznawać się wzajemnie i integrować poprzez działania artystyczne.

Dzięki też dobrze pojętemu partnerstwu przez Dyrekcję Teatru Ziemi Rybnickiej w projekcie Fundacji uczestnicy zajęć mogli wziąć także udział w w koncertach, spektaklach i wystawach w TZR.

Zwieńczeniem zajęć będzie pokazanie efektów twórczego działania uczestników zajęć w postaci prezentacji scenicznej i wystawy plastycznej dla publiczności. Finałowym przedstawieniem inspirowanym „Małym Księciem” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, z samodzielnie wykonaną scenografią, oraz wystawą plastyczną uczestnicy zajęć zakończą pierwszy wspólny projekt.

Organizatorzy zapraszają serdecznie do siedziby Fundacji EDF Polska w Klubie Energetyka przy ul. Podmiejskiej 28 maja o godz. 12.00 – wstęp wolny.

Wypowiedzi Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” oraz autorek projektu Marii Budny-Malczewskiej i Jadwigi Demczuk-Bronowskiej.

Danuta Szostakowska – Dyrektor Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku – Niedobczycach.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” biorący udział w projekcie to osoby przewlekle chorujące psychicznie, które na co dzień zmagają się z trudnościami wynikającymi z choroby. Warsztaty plastyczno – teatralne pozwoliły im poprzez sztukę w atrakcyjny sposób zwrócić na siebie uwagę i przełamać negatywny stereotypy społeczne na swój temat. Dzięki swojej twórczości poczuli, że nie są odbierani jako chorzy, tylko jako artyści.
Ponadto zajęcia w grupie dały możliwość kształtowania umiejętności społecznych i intelektualnych, takich jak praca w grupie, umiejętność efektywnej komunikacji, pozwoliły na wyrażanie siebie – własnych uczuć, myśli i doświadczeń.
Uczestnicy projektu wyrazili swoje wrażenia na temat warsztatów następująco:

„Dzień warsztatów jest dniem kiedy czuję akceptację i aprobatę ze strony innych, staje się dniem radosnym, dającym promyk radości w szarej ponurej i trudnej codzienności.

Udział w tym przedsięwzięciu dał mi możliwość samorealizacji w twórczości poprzez sztukę, jak również pomógł mi uwierzyć w siebie i nabrać odwagi”.

Maria Budny-Malczewska – zajęcia plastyczne

Szereg spotkań składających się z zajęć plastycznych zaowocowało powstaniem wielu prac malarskich oraz scenografii do spektaklu. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznanie wielu procesów twórczych różnymi technikami plastycznymi. Praca twórcza umożliwia rozwój osobisty, poznanie samego siebie, oraz pogłębianie współpracy międzyludzkiej. Prace plastyczne integrują różne pola ludzkiego rozwoju: warsztatowicze rozwijali swoją autoekspresję, mogli rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, podnosić samoocenę jak również decydować o zmianach sposobu życia, spędzania wolnego czasu. Wspólne warsztaty plastyczne kształtują i rozwijają zdolność wyrażania siebie w kontaktach z innymi, ciągle inspirują i pobudzają potencjał twórczy, kreatywność”.

Jadwiga Demczuk-Bronowska – zajęcia teatralne

Celem zajęć teatralnych było pobudzenie kreatywności i wyobraźni, partnerstwo i współpraca w zespole, przełamywanie kompleksów, oswajanie ze sceną i techniką sceniczną, stworzenie zamkniętej formy dramaturgicznej na bazie tekstów literackich i własnych przy użyciu elementarnych narzędzi aktorskich, pokonywanie barier przed publiczną wypowiedzią. Dzięki partnerstwu z Dyrekcją Teatru Ziemi Rybnickiej możliwe także było uczestnictwo w kulturalnych wydarzeniach miasta poprzez wyjście na spektakle teatralne, koncerty muzyczne i wystawy plastyczne.

Przygotowaliśmy wspólnie spektakl pt. „Są wśród nas…” w oparciu o „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Są to nasze przemyślenia na temat poszukiwań tak ważnych wartości, jak: przyjaźń, miłość i odpowiedzialność za innych”.

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym.

O PROJEKCIE – słów kilka…

Projekt „Obudzić potencjał, przełamać izolację” grupy „Artystycznie Aktywni 50 +” polegał na wspólnej pracy teatralno – plastycznej seniorów z osobami z zaburzeniami psychicznymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy Cogito Noster w Rybniku. Wspólne spotkania na zajęciach w siedzibie organizatora pozwalały na realizację potrzeb twórczego wypowiadania się, możliwość działań artystycznych zakończonych prezentacją efektów warsztatów przed publicznością.

Przede wszystkim jednak pozwolił na wyjście poza własną grupę i pomoc osobom wyizolowanym do nabrania wiary we własne siły, podniesienie samooceny, satysfakcję z finału wspólnych dokonań. Dał też możliwość na integrację i udział w życiu kulturalnym miasta poprzez wyjścia na wystawy plastyczne, koncerty i przedstawienia do teatralne. Warsztaty prowadzone były według autorskiego programu reżysera teatralnego Jadwigi Demczuk-Bronowskiej oraz artysty plastyka Marię Budny- Malczewską.

Udział w proponowanych, bezpłatnych zajęciach – ich wybór, planowanie własnego czasu pozwalał na mobilizację psychiczną i wzrost aktywności życiowej. Poprzez uczestnictwo w zajęciach teatralno – plastycznych ludzie starsi i osoby z problemami psychicznymi miały także szansę zmienić postawy i zachowania w kontaktach z drugim człowiekiem, mogły odnaleźć radość i sens życia realizując własne i wspólne marzenia.

Projekt adresowany był do seniorów, oraz osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. Do współudziału w projekcie zaproszeni byli emeryci EDF Polska S.A., podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Cogito Noster w Rybniku, mieszkańcy Dzielnicy Rybnicka Kuźnia, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Rybnika.

Głównym celem projektu było przełamywanie izolacji społecznej, rozwijanie potencjału artystycznego, aktywizacja kulturalna, a przede wszystkim integracja osób w wieku poprodukcyjnym z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Celem warsztatów było:

  • budowanie umiejętności społecznych,
  • pobudzanie kreatywności i wyobraźni,
  • poznawanie wybranych technik plastycznych na bazie dawnych i współczesnych artystów,
  • poznanie tajników aktorskich i wspólne budowanie spektaklu na podstawie zespołowo wybranych tekstów literackich,
  • wspólna realizacja spektaklu, scenografii, kostiumu, prac plastycznych i wystawy plastycznej.
WARSZTATY TEATRALNE

Celem warsztatów było pobudzenie kreatywności i wyobraźni, partnerstwo i współpraca w zespole, przełamywanie kompleksów, oswajanie ze sceną i techniką sceniczną, stworzenie zamkniętej formy dramaturgicznej na bazie tekstów literackich i własnych przy użyciu elementarnych narzędzi aktorskich, pokonywanie barier przed publiczną wypowiedzią.
Uczestniczono w kulturalnych wydarzeniach miasta poprzez wyjście na spektakle teatralne i koncerty muzyczne w Teatrze Ziemi Rybnickiej dla wszystkich uczestników warsztatów plastyczno – teatralnych.

Zwieńczeniem zajęć będzie pokazanie efektów twórczego działania uczestników zajęć w postaci prezentacji spektaklu i wystawy plastycznej dla publiczności.

Akceptujemy karty


  Fundacja PGE Energia Ciepła

  NIP: 642 28 48 773
  REGON: 278238536
  KRS: 0000204954

  Fitness Club

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29

  Strefa basenu, groty solnej, sauny

  +48 32 42 10 300
  +48 500 29 00 29